World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 5 »

BrainCool AB (publ) - Uppdatering om försäkringsersättning för Cooral® System USA

2021-04-16

BrainCool AB (publ): kommuniké från årsstämma 2021

2021-04-15

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 2 tillför bolaget ca 0,150 msek

2021-04-12

BrainCool AB (publ) - New guidelines from European Resuscitation Council published

2021-03-29

BrainCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

2021-03-25

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 2, 2018-2021, 17 mars - 31 mars 2021

2021-03-17

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2021-03-16

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 0,75 msek

2021-03-12

BrainCool AB (publ) – information om studie med egenbehandling av migrän i hemmet (inom EU-programmet "CoolHead")

2021-03-05

BrainCool AB: BrainCool (publ) Patentgodkännande för Cooral® System av det Europeiska patentverket (EPO)

2021-03-02

BrainCool AB (publ) - Bokslutskommuniké 2020

2021-02-26

BrainCool AB (publ) - Exercise period for BrainCool’s warrants, BRAIN TO 3, 2019-2022, February 22 – March 8, 2021

2021-02-19

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 3, 2019 - 2022, 22 februari – 8 mars 2021

2021-02-19

BrainCool AB (publ): Patentgodkännande för Cooral® System i USA

2021-02-15

BrainCool AB (publ) – Komplettering till tidigare offentliggjort pressmeddelande om order från partner i Sydkorea (KCPMED) för Cooral® System på den Sydkoreanska marknaden

2021-02-11

BrainCool AB: BrainCool AB (publ): Pressmeddelande om Breakthrough Designation för Cooral® System i USA

2021-02-11

BrainCool AB (publ) erhåller en första order från partner i Sydkorea (KCPMED) för Cooral® System på den Sydkoreanska marknaden

2021-02-10

Genombrott för BrainCool - Cooral[® ]erhåller Breakthrough Device från FDA samt försäkringsersättning i USA

2021-01-31

BrainCool AB (publ) uppdatering inom onkologi

2021-01-28