World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

Aktieägarinformation

2016-05-25

Kvartalsrapport Q1 - 2016

2016-05-10

BrainCool AB (publ) sluter distributionsavtal i Österrike

2016-05-03

Kommuniké

2016-04-15

BrainCool AB (publ) genomför en riktad emission om 10 MSEK - korrigerad version

2016-04-14

BrainCool AB announces FDA grants Expedited Access Programme (EAP) for the Cooral System.

2016-04-11

BrainCool AB (publ) tillkännager idag att amerikanska FDA har beviljat en s.k. Expedited Access Programme (EAP)-process för The Cooral System.

2016-04-11

Brain Cool AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2015

2016-03-18

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2016 kl. 10.00 på Medicon Village i Lund.

2016-03-17

Bokslutskommuniké - 2015-01-01 - 2015-12-31

2016-01-28

Malmö Redhawks and BrainCool AB (publ) evaluate a new method for treating concussion in connection with sports

2016-01-20

Malmö Redhawks och BrainCool AB (publ) - utvärderar ny metod för behandling av hjärnskakningar i samband med utövning av idrott

2016-01-20

startar dotterbolag inom idrottsmedicin och beslutar starta utredning om utdelning eller försäljning/utlicensiering av verksamheten.

2015-12-17

BrainCool AB (publ) - offentliggör satsning på ny indikation, behandling av hjärnskakning

2015-12-10

Satsar på marknaden i USA och erhåller 1 MSEK i forskningsbidrag för kliniska utvärderingar

2015-12-03

BrainCool AB (publ) lämnar in 510(k) ansökan för The BrainCool System

2015-12-03

BrainCool AB (publ) förstärker organisationen och uppdaterar affärsområdet onkologi.

2015-11-25

BrainCool AB - ansöker om två nya patent för The BrainCool System avseende selektiv hjärnkylning

2015-11-24

BrainCool AB presenterar på Bolagskvällen 26 november i Lund

2015-11-11