World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 5 6 »

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 2, 2018-2021, 17 mars - 31 mars 2021

2021-03-17

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2021-03-16

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 0,75 msek

2021-03-12

BrainCool AB (publ) – information om studie med egenbehandling av migrän i hemmet (inom EU-programmet "CoolHead")

2021-03-05

BrainCool AB: BrainCool (publ) Patentgodkännande för Cooral® System av det Europeiska patentverket (EPO)

2021-03-02

BrainCool AB (publ) - Bokslutskommuniké 2020

2021-02-26

BrainCool AB (publ) - Exercise period for BrainCool’s warrants, BRAIN TO 3, 2019-2022, February 22 – March 8, 2021

2021-02-19

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 3, 2019 - 2022, 22 februari – 8 mars 2021

2021-02-19

BrainCool AB (publ): Patentgodkännande för Cooral® System i USA

2021-02-15

BrainCool AB (publ) – Komplettering till tidigare offentliggjort pressmeddelande om order från partner i Sydkorea (KCPMED) för Cooral® System på den Sydkoreanska marknaden

2021-02-11

BrainCool AB: BrainCool AB (publ): Pressmeddelande om Breakthrough Designation för Cooral® System i USA

2021-02-11

BrainCool AB (publ) erhåller en första order från partner i Sydkorea (KCPMED) för Cooral® System på den Sydkoreanska marknaden

2021-02-10

Genombrott för BrainCool - Cooral[® ]erhåller Breakthrough Device från FDA samt försäkringsersättning i USA

2021-01-31

BrainCool AB (publ) uppdatering inom onkologi

2021-01-28

BrainCool AB (publ) – mottar utbetalning om drygt 17 mkr i EU-stöd

2021-01-18

BrainCool AB (publ) – ny publikation Cooral® System

2021-01-11

BrainCool AB (publ) - order av tre (3) BrainCool™ System i Sverige

2020-12-17

BrainCool AB (publ) - order BrainCool™ System i Tyskland

2020-12-15

BrainCool AB (publ) - erhåller patentgodkännande i USA för IQool™ System

2020-12-15