World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 5 6 7 »

BrainCool AB (publ) – den sista perioden för inlösen av BRAIN TO 1 tillför bolaget ca 3,1 msek

2020-12-09

BrainCool AB (publ) -Delårsrapport för perioden 2020.07.01 – 2020.09.30

2020-11-27

Market Notice 295/20– Last day of trading in BrainCool AB’s subscription option BRAIN TO 1

2020-11-25

BrainCool AB (publ) – The last exercise period for BrainCool’s warrants, BRAIN TO 1, 2017-2020, starts on Friday, November 20, 2020

2020-11-20

BrainCool AB (publ): Den sista inlösenperioden för BRAIN TO 1 2017-2020 inleds idag den 20 november 2020

2020-11-20

BrainCool AB (publ): erhåller uppföljningsorder på IQool™ System från Intermountain Healthcare

2020-11-19

BrainCool AB (publ) – Nyhetsuppdatering i USA om BrainCool produkter inom TTM ("target temeperature management"), rekommenderade av de nya riktlinjerna för hjärtstopp från American Heart

2020-11-18

BrainCool AB (publ) sluter distributionsavtal med KCP Medical för Cooral® System på den Sydkoreanska marknaden

2020-10-27

BrainCool AB (publ) – får ett prestigefyllt EU-bidrag (EUREKA: Solutions for the next human high-impact pandemic)

2020-10-26

New 2020 AHA Guidelines recommend implementation of cooling as early as possible and advanced cooling systems.

2020-10-22

BrainCool AB (publ) ingår ett nytt inköpsavtal med en stor GPO i USA - Intalere

2020-10-19

BrainCool AB (publ) - har erhållit besked ("notice of allowance") om att det kanadensiska patentverket avser godkänna patentansökan för Cooral® System

2020-10-15

BrainCool AB (publ) – erhåller uppföljningsorder av BrainCool ™ System från ett sjukhus i Essen, Tyskland

2020-10-13

BrainCool AB (publ) – erhåller uppföljningsorder av IQool™ System från ett sjukhus i Utah, USA

2020-10-12

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 2 tillför bolaget ca 0,45 msek

2020-10-09

BrainCool AB (publ) - Exercise period for BrainCool’s warrants, BRAIN TO 2, 2018-2021, September, 18 – October, 2, 2020

2020-09-23

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 2, 2018-2021, 18 september - 2 oktober 2020

2020-09-23

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 0,7 msek

2020-09-23

BrainCool AB (publ): Pressmeddelande om Cooral® Studien i USA

2020-09-18