World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 5 6 7 »

BrainCool AB (publ): uppdatering avseende finansiering

2020-07-02

BrainCool AB (publ): kommuniké från årsstämma 2020

2020-06-30

BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber

2020-06-29

BrainCool AB (publ): Ny viktig publikation talar för tidig kylning i den årliga tyska intensivvårdspublikationen

2020-06-29

BrainCool AB (publ): Patentgodkännande för Cooral® System i Japan

2020-06-26

BrainCool AB (publ): genombrottsorder i Tyskland

2020-06-26

BrainCool AB (publ): Uppdatering av regulatoriska processer avseende RhinoChill

2020-06-25

BrainCool AB (publ): Change in terms and conditions in warrants of series TO1, TO2 and TO3

2020-06-23

BrainCool AB (publ): Villkorsändring i teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

2020-06-23

BrainCool AB (publ) - market clearance in Europe for Cooral® Systems to prevent Oral Mukosit

2020-06-17

BrainCool AB (publ) - marknadsgodkännande i Europa för Cooral® Systems för att motverka Oral Mukosit

2020-06-17

BrainCool AB (publ) ingår inköpsavtal med Healthtrust

2020-06-17

New Scientific Publication with Rhinochill System in One of The Most Prestigious High Rank Medical Journal (The Intensive care medicine journal)

2020-06-12

Ny vetenskaplig publikation med Rhinochill™ System i en av de mest prestigefyllda medicinska tidskrifterna (" The Intensive Care Medicine Journal" )

2020-06-12

BrainCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2019

2020-06-09

BrainCool AB (publ): Scientific publication for treatment of Heat stroke with RhinoChill™ System

2020-06-08

BrainCool AB (publ): Vetenskaplig publikation för behandling av värmeslag ("heatstroke") med RhinoChill™ System

2020-06-08

BrainCool AB (publ): Annual audit conducted by TÜV SÜD

2020-06-02

BrainCool AB (publ): Årlig revision ("audit") genomförd av TÜV SÜD

2020-06-02