World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 2 3 4 5 6 7 8 »

BrainCool AB (publ) - Exercise period for BrainCool’s warrants, BRAIN TO 3, 2019-2022, August 24 – September 7, 2020

2020-08-24

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 3, 2019 - 2022, 24 augusti – 7 september 2020

2020-08-24

BrainCool AB (publ) - "latebreaking" presentation av den nordiska studien med Cooral ® System på ESMO mötet

2020-08-24

BrainCool AB (publ) genomför riktad nyemission och tillförs 35 MSEK

2020-07-06

BrainCool AB (publ): avser genomföra riktad nyemission, preciserar potentiella milstolpar samt har inlett förberedelser för byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

2020-07-06

BrainCool AB (publ): komplettering uppdatering avseende finansiering

2020-07-03

BrainCool AB (publ): uppdatering avseende finansiering

2020-07-02

BrainCool AB (publ): kommuniké från årsstämma 2020

2020-06-30

BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber

2020-06-29

BrainCool AB (publ): Ny viktig publikation talar för tidig kylning i den årliga tyska intensivvårdspublikationen

2020-06-29

BrainCool AB (publ): Patentgodkännande för Cooral® System i Japan

2020-06-26

BrainCool AB (publ): genombrottsorder i Tyskland

2020-06-26

BrainCool AB (publ): Uppdatering av regulatoriska processer avseende RhinoChill

2020-06-25

BrainCool AB (publ): Change in terms and conditions in warrants of series TO1, TO2 and TO3

2020-06-23

BrainCool AB (publ): Villkorsändring i teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

2020-06-23

BrainCool AB (publ) - market clearance in Europe for Cooral® Systems to prevent Oral Mukosit

2020-06-17

BrainCool AB (publ) - marknadsgodkännande i Europa för Cooral® Systems för att motverka Oral Mukosit

2020-06-17

BrainCool AB (publ) ingår inköpsavtal med Healthtrust

2020-06-17

New Scientific Publication with Rhinochill System in One of The Most Prestigious High Rank Medical Journal (The Intensive care medicine journal)

2020-06-12