World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 3 4 5 6 7 8 9 »

BrainCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2019

2020-06-09

BrainCool AB (publ): Scientific publication for treatment of Heat stroke with RhinoChill™ System

2020-06-08

BrainCool AB (publ): Vetenskaplig publikation för behandling av värmeslag ("heatstroke") med RhinoChill™ System

2020-06-08

BrainCool AB (publ): Annual audit conducted by TÜV SÜD

2020-06-02

BrainCool AB (publ): Årlig revision ("audit") genomförd av TÜV SÜD

2020-06-02

BrainCool AB (publ) is conducting a study with covid-19 patients

2020-06-02

BrainCool AB (publ) genomför studie med covid-19 patienter

2020-06-02

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2020-06-02

Delårsrapport för perioden 2020.01.01 – 2020.03.31

2020-05-29

Regulatoriskt genombrott med utökat EC-certifikat för invasiva produkter banar väg för CE-märkning av Cooral® System för att motverka Oral Mukosit för Europamarknaden.

2020-05-26

BrainCool AB (publ) receives a new order in Germany, for the product BrainCool™ System

2020-05-07

BrainCool AB (publ) får ny order i Tyskland på BrainCool™ System

2020-05-07

The US subsidiary of BrainCool AB (publ), BrainCool Inc has been approved for an SBA loan of K $ 130 through the Paycheck Protection Program

2020-05-04

BrainCool AB:s dotterbolag i USA, BrainCool Inc har godkänts för ett SBA-lån på K$ 130

2020-05-04

Rättelse - Ytterligare information om erhållit EU-bidrag om 3 miljoner EUR (med hänvisning till pressmeddelande den 17 april 2020)

2020-04-23

Ytterligare information om erhållit EU-bidrag om 3 miljoner EUR (med hänvisning till pressmeddelande den 17 april 2020)

2020-04-23

BrainCool AB (publ) receives new order for IQool™ System in the state of Utah, USA

2020-04-22

BrainCool AB (publ) får ny order av IQool™ System från Utah, USA

2020-04-22

BrainCool AB (publ) postpones the Annual General Meeting

2020-04-21