World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 6 7 8 9 10 11 12 »

Nya riktlinjer för att förebygga oral mukosit (OM)

2020-01-07

The last conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019

2020-01-03

Den sista konverteringen till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019

2020-01-03

BrainCool AB (publ) - the BrainCool™ System product receives reimbursement in South Korea

2020-01-02

BrainCool AB (publ ) - produkten BrainCool™ System erhåller "reimbursement" i Sydkorea

2020-01-02

BrainCool AB (publ) sluter leveransavtal med sjukhusgrupp på västkusten i USA

2019-12-30

Market Notice 313/19 - Last day of trading in BrainCool AB"s BTA

2019-12-06

Sista dag för handel med BTA i BrainCool AB (publ)

2019-12-06

Delårsrapport för perioden 2019.07.01 - 2019.09.30

2019-11-29

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO1 2017-2020, 21 November - 4 December 2019

2019-11-21

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1 2017-2020, 21 november - 4 december 2019

2019-11-21

Svensk översättning av pm från den 18 /11  - Statistiskt signifikanta resultat med RhinoChill™ i en klinisk studie med 858 patienter drabbade av hjärtstopp utanför sjukhus

2019-11-20

Statistically Significant Results With RhinoChill™ In A Pooled Analysis Of 858 Patient Data Of Intra-Arrest Cooling In Out-Of-Hospital Cardiac Arrest

2019-11-18

BrainCool AB: Correction: A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results- early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Rättelse: Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

2019-11-18

BrainCool AB (publ) - A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results that early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

2019-11-18

Addition: BrainCool AB"s (publ) rights issue oversubscribed

2019-11-18

Komplettering: BrainCool ABs (publ) företrädesemission övertecknad

2019-11-18