World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Årlig revision ("audit") genomförd av TÜV SÜD

2020-06-02

Den tyska certifieringsorganisationen TÜV SÜD, har utfört en annonserad revision ("audit") av bolagets kvalitetssystem och produkter. På grund av Covid-19 utfördes årets revision i form av en så kallad "remote audit" utan fysiskt möte och närvaro av revisor på plats.

Utfallet av revisionen var mycket gott och endast tre anmärkningar utfärdades, vilka ska besvaras inom 30 dagar och korrigerande åtgärder är redan igång för att stänga avvikelserna.  

Vårt certifieringsorgan ("notified body") genomför årliga revisoner och säkerställer att våra CE-märkta medicintekniska produkter uppfyller godkända säkerhets- och prestandakrav, samt specifikationer från komponentnivå till färdigvaror vid alla tidpunkter. Denna revision var en "2nd surveillance audit" vilket betyder att nästa års revision är en recertifieringsrevision. Oannonserade revisioner genomförs även, i regel en gång vart tredje år, senast i januari i år som tidigare meddelats.

BrainCool AB erhöll nyligen ett uppdaterat EC certifikat (MDD 93/42/EEC Annex II) för både icke invasiva och invasiva hypotermisystem gällande till 2024-05-26.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.