World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Vetenskaplig publikation för behandling av värmeslag ("heatstroke") med RhinoChill™ System

2020-06-08

I en nyutkommen vetenskaplig publikation i American Journal of Emergency Medicine, presenteras nya framgångsrika data för behandling av värmeslag ("heatstroke") med BrainCools produkt RhinoChill™ System vid Universitetssjukhuset i Essen. En patient hittades i djup koma av ambulanspersonal, med en febertemperatur på ca 42 ° C. Trots pre-hospital kylning med isvatten, kylfiltar och infusion av kall koksaltlösning, visade patienten fortfarande en envist hög temperatur på 41,5 ° C vid ankomst till akutmottagningen på sjukhus. När patienten erhöll behandling med RhinoChill™-systemet på akuten, såg man en mycket snabb nedkylning på 2,8 ° C per timme, och den kritiska behandlingströskeln på 39 ° C erhölls inom 50 minuter. 16 timmar senare extuberades patienten med framgång, vaken och neurologiskt återställd.

VD Martin Waleij kommenterar;

Resultatet av behandlingen från University of Essen är uppmuntrande med hänsyn till flera faktorer;

  • Kylningshastigheten var nästan omedelbar hos en patient med hög svårbehandlad feber över 41,5 ° C, och RhinoChill™-systemet kunde snabbt minska den höga febern där andra lösningar före sjukhus hade misslyckats.
  • Kylbehandlingen med Rhinochill™ tillämpades endast på akuten, vilket innebär att behandlingen kan optimeras ytterligare genom att tillämpa Rhinochill™ redan på platsen där patienten drabbats av värmeslag samt under transporten i ambulansen på väg till sjukhuset.
  • Patienten överlevde och var fullständigt neurologiskt återställd, trots att han initialt befann sig i djup koma.

Således öppnar detta ännu en dörr för implementering av tekniken. Värmeslag är ett växande problem i takt med klimatförändringarna och vid idrottsevenemang för idrottsutövare och/eller arbetare t.ex inför fotbolls VM i Qatar (ref. 1 - nyhetsartiklar Guardian/Science direkt).

Vi är dessutom övertygade om att ytterligare vetenskapliga kliniska publikationer av RhinoChill™-konceptet, bland annat härledda från presentationerna vid American Heart mötet från november 2019, kommer att ändra riktlinjer för viktiga patientgrupper med hjärtstillestånd.

I Tyskland kommer givetvis det nyligen godkända EU-bidraget, stärka bolaget ytterligare, för kommersialisering av BrainCell-konceptet, kombinationen av RhinoChill™ och BrainCool™ System, vilket kommer implementeras vid flera stora universitetssjukhus som behandlar trombektomipatienter vid sina neurologiavdelningar.

Om värmeslag

Klassiskt värmeslag som ett resultat av vädret, är ett livshotande tillstånd, som orsakar över 25 000 dödsfall (ref. 2) i Europa varje år. Antalet dödsfall förväntas öka på grund av klimatförändringar när värmeböljor blir mer frekventa i framtiden.

Dödligheten kan minskas genom en snabb identifiering och diagnos av tillståndet följt av omedelbar behandling.

En värmesjukdom kan plötsligt utvecklas till livshotande värmeslag. Utfallet av tillståndet är beroende av snabb diagnos och snabb kylning av kroppen. Syftet är att sänka kärnkroppstemperaturen till under 40 ° C inom "den gyllene halvtimmen" (ref. 3 och 4).

Prognosen förvärras om kroppstemperaturen ligger över den kritiska nivån om 40,5 ° C. Faktum är att snabb och effektiv kylning är hörnstenen i behandlingen och bör endast försenas vid händelse av hjärt- och lungräddning.

En översiktsartikel om Heatstroke i New England Journal of Medicine i juni 2019 (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1810762) belyser behovet av lösningar och behandlingar och dess ökade relevans för det medicinska samfundet.

En av de epidemiologiska och kliniska egenskaperna hos värmeslag är vanlig närvaro av akut lungsvikt, så kallad ARDS (ref. 4)

Om den vetenskapliga publikationen

Den vetenskapliga publikationen (Manegold et al, https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(20)30459-9/pdf) beskriver ett patientfall som framgångsrikt behandlades med produkten RhinoChill™ vid tillståndet värmeslag. Patienten överlevde neurologiskt återställd, även om patienten bedömdes i djup koma med en GCS 4 (Glasgow coma scale, en sammanfattande skala av tre delar av neurologiska tillstånd, där 15 är det bästa och 3 som är det sämsta tillståndet).

En effektiv behandlingsmodell för värmeslag har begränsats av bristen av en snabb och effektiv hypotermi-behandling. Om patienter har kunnat kylas ned (t.ex med stora mängder kallt vatten) för att uppfylla det primära behandlingsmålet - sänkning av temperaturen <42 ° C - måste patienterna först kylas innan de transporteras till sjukhus, en utmaning som ej finns med produkten RhinoChill™.

VD Martin Waleij avslutar;

Erfarenheten och användningen av produkten visade en säker metod och enastående kyleffektivitet där andra lösningar har misslyckats, vilket indikerar en fungerande behandlingsmodell för värmeslag.

Ett annat anmärkningsvärt resultat av patientbehandlingen är patientens fullständiga neurologiska återhämtning.

Patientfallet visar även att RhinoChill™ kan vara ett komplement till BrainCool™-systemet för att sänka svåra febertoppar på IVA (t.ex neurologisk feber, covid 19 / ARDS-feberpatienter)

Referenser

Ref. 1   https://www.realclearscience.com/journal_club/2014/08/21/a_world_cup_in_qatars_summer_wont_be_safe_for_fans_108796.html  

https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/02/revealed-hundreds-of-migrant-workers-dying-of-heat-stress-in-qatar-each-year  

Ref. 2 - https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=209070

Ref. 3 - Adams WM, Hosokawa Y, Casa DJ: The timing of exertional heat stroke survival starts prior to collapse. Curr Sports Med Rep 2015; 14: 273–4.e85.

Ref. 4 - https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1810762

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.