World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2019

2020-06-09

BrainCool AB (publ):s årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.braincool.se. samt som bilaga i detta pressmeddelande. Årsredovisningen är publicerad på svenska. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.