World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – den sista perioden för inlösen av BRAIN TO 1 tillför bolaget ca 3,1 msek

2020-12-09

1 122 564 aktier tecknades under den sista inlösenperioden av BRAIN TO 1, 20 november – 4 december 2020, vilket innebär en teckningsgrad om 78,03 %.

De nytecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket inom kort. Antalet aktier kommer efter ökning att uppgå till 61 236 341 st. Bolagets aktiekapital ökar med 50 515,38 sek till 2 755 635,41 sek.
 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.