World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - Riktlinjer presenterade på det tyska intensivvårdsmötet (DIVI)

2020-12-11

De nya riktlinjerna från European Resucitation Council har varit på remiss och är nu stängda. De kommer presenteras på ett vetenskapligt, eventuellt digitalt möte den 25 mars 2021.

Riktlinjerna som varit på remiss är i linje med de nya riktlinjerna från USA, om att implementera tidig kylning och high quality TTM-system.

Under det tyska intensivvårdsmötet DIVI den 2 - 4 december (Aktuelle Meldungen/News: Intensivmedizin, Notfallmedizin (https://divi.de/)) genomfördes ett antal seminarium och presentationer om implikationerna av de nya riktlinjerna.

Innebörd och implikationer presenterades på det tyska intensivvårdsmötet DIVI, vilka bland annat leddes av Professor Böttiger, Universitetssjukhuset Köln och Prof. Kreimeier from the University Munich. Vikten av att nå måltemperatur så fort som möjligt och starta kylning så tidigt som möjligt betonades. Att inte avbryta kylbehandlingen och därmed tillgodose kontinuerlig kyla av patienten prehospitalt, och vidare på akuten, cath lab för vidare långstidskylbehandling på IVA var också något som poängterades.  

VD Martin Waleij kommenterar;

Det är tydligt att vårt fokus på de tyska och amerikanska marknaderna är ett korrekt beslut, eftersom det är tydligt att dessa marknader ligger i framkant vad gäller implementering av TTM (target temperature management).

På DIVI mötet meddelades även, att det tyska vetenskapsrådet kommer att finansiera vidare studier inom TTM-området, vilket ytterligare kommer att sätta fokus på området samt skapa goda möjligheter för BrainCool att medverka till ökad evidens och öka försäljningen. Nämnda studier kommer endast genomföras med high quilty TTM-system, där BrainCool är ett företag av tre, som kan användas i nämnda studier med ledande kliniker i Tyskland och Österrike.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.