World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - erhåller patentgodkännande i USA för IQool™ System

2020-12-15

BrainCool AB (publ) har erhållit ännu ett patentgodkännande från det amerikanska patentverket (USPTO) för produkten IQool / BrainCool™ System. Patentet avser tekniken för flerzonskylning.

Bolaget har tidigare erhållit svenskt patentgodkännande för produkten avseende den aktuella tekniken "flerzonskylning" med BrainCool™ System, det vill säga nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra, för att underlätta och förbättra kylbehandlingen.

VD Martin Waleij kommenterar:

Patentgodkännande skapar ytterligare skydd för produkten på den viktiga USA-marknaden, vilket säkerställer produktens särställning som ett high quality TTM system.

BrainCool har tidigare inlämnat internationella så kallade PCT-ansökningar avseende de tre redan godkända svenska patenten avseende "shivering" (P109330003), "flerzonskylning" (P109330004), samt "feberkontroll" (P109330009) och bolagets primära fokus är att erhålla patentgodkännanden även för övriga applikationer i övriga Europa, USA, Japan och Sydkorea.

Patentet mot "shivering" är redan godkänt bland annat i Japan och Kina.

-       Vår produkt The BrainCool™ System, vilken nu har erhållit fyra viktiga patent, är anpassad att fungera för behandling enligt flera olika behandlingsstrategier, måltemperaturer och indikationer. Systemet har kapacitet att kyla kraftigt för snabb effekt och dess patenteradefunktioner ger ytterligare stora fördelar gentemot konkurrerande produkter. 


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-15 08:20 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.