World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - order BrainCool™ System i Tyskland

2020-12-15

BrainCool har erhållit en order från sjukhuset SLK Klinikum Heilbronn, för produkten BrainCool™ System. Ordern om ca 250 kSEK har planerad leverans och utbildning under januari.

VD Martin Waleij kommenterar:

Intresset för TTM ökar såväl inom flera sjukhus som patientgrupper, dels inom hjärtstopp dels inom patienter med hög och återkommande feber.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-15 09:30 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.