World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - order av tre (3) BrainCool™ System i Sverige

2020-12-17

BrainCool har erhållit en order från Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm om tre system av produkten BrainCool™ System.  Produkterna kommer att faktureras under januari månad, med ett ordervärde om 0,9 MSEK. BrainCool systemen implementeras nu på två intensivvårdsavdelningar (MIVA och IVA), för hjärtstoppspatienter samt vid refraktär feber (neurologisk), t.ex. feber hos covid 19-patienter.

VD Martin Waleij kommenterar:

Ordern innebär nu startpunkten på satsningen på den nordiska marknaden, där det nu finns goda förutsättningar att uppgradera kliniker med äldre system på IVA för mer avancerade produkter. Marknaden ökas även med nya IVA-kliniker för behandling av patienter med refraktär feber.

Bolaget har under 2020 även erhållit ett prestigefullt EU-bidrag om 3,5 mkr för en tvåårsperiod avseende vidareutveckling av temperaturregleringsmarknaden, för att stödja behandling av pandemipatienter.

Risken för återkommande pandemikriser och influensa med hög feber, leder till ytterligare fokus på TTM-behandling inom IVA-vård. Ett uppenbart område kommer att vara behandling av återkommande feber hos patienter med ARDS (akut lungsvikt), framförallt när det orsakas av Covid-19 och liknande pandemiutlösta infektioner med stor påverkan på hälsoekonomin. Vi ser ett antal fördelar för patienter på IVA, t.ex. andningsparametrar som lägre syrebehov, färre dagar i ventilator, förebyggande av hjärnskador och generellt förbättrade långsiktiga resultat för olika patientgrupper, vilket kan följas upp i redan etablerade kliniska studier.

För mer information om hjärn- och neurologiska skador relaterade till covid-19, se; https://www.huffpost.com/entry/covid-19-brain-neurological-issues_l_5fd1248ac5b61d81b33b7d78?utm_campaign=share_email&ncid=other_email_o63gt2jcad4


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-17 13:44 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.