World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – Komplettering till tidigare offentliggjort pressmeddelande om order från partner i Sydkorea (KCPMED) för Cooral® System på den Sydkoreanska marknaden

2021-02-11

BrainCool AB rapporterade igår en order till Sydkorea för Cooral® System. Ordern avser en order på kylsystem, med ett ordervärde om ca 400 kSEK och är lagd av bolagets distributör. Cooral® Systemet får inte installeras hos slutanvändare innan marknadsgodkännande är klart. Genom ordern kan vår partner vara förberedd och kunna starta försäljningsaktiviteter direkt när vi erhåller marknadsgodkännande utan att vara beroende av ledtider inom produktionen av system.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-11 13:18 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.