World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - Bokslutskommuniké 2020

2021-02-26

Koncernens nyckeltal (tkr)

2020.10.01-

2019.10.01-

2020.01.01-

2019.01.01-

2020.12.31

2019.12.31

2020.12.31

2019.12.31

Nettoomsättning

1 168

1 035

7 032

4 256

Summa rörelseintäkter

4 899

3 507

18 125

11 804

Resultat efter finansiella poster

-10 896

-19 397

-37 304

-57 282

Av- och nedskrivningar av materiella och

-1 262

-1 226

-4 917

-4 659

immateriella anläggningstillgångar

Kassa och bank

12 024

13 375

12 024

13 375

Resultat per aktie (kr) före utspädning

-0,18

-0,45

-0,68

-1,43


Moderbolagets nyckeltal (tkr)

2020.10.01-

2019.10.01-

2020.01.01-

2019.01.01-

2020.12.31

2019.12.31

2020.12.31

2020.12.31

Nettoomsättning

4 017

684

8 996

6 559

Summa rörelseintäkter

6 689

3 162

18 918

14 104

Resultat efter finansiella poster

-11 046

-16 368

-37 304

-57 282

Av- och nedskrivningar av materiella och

-1 229

-1 225

-4 884

-4 625

immateriella anläggningstillgångar

Kassa och bank

9 519

13 451

9 519

13 451

Resultat per aktie (kr) före utspädning

-0,18

-0,38

-0,68

-1,43

 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.