World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Uppdatering och information om den kliniska studien TTM 2

2021-06-15

Resultaten av den internationella studien TTM 2 kommer att presenteras i morgon. Det är en klinisk studie av patienter som drabbats av hjärtstopp och som behandlas på sjukhus samt deras intensivvårdsavdelningar (IVA). Studien omfattar 1 900 patienter varav en grupp behandlas med nedkylning till en måltemperatur om 33 °C och en grupp övervakas genom feberkontroll och temperaturreglering. Dvs bägge grupper använder temperaturbehandling, vilket indikerar att den totala marknaden för TTM inte kommer påverkas negativt.

Studien utvärderar skillnader i överlevnad och neurologiska funktioner efter olika tidsintervaller. Resultaten är belagda med embargo intill dess studien presenteras i morgon och BrainCool har således inte tillgång till dem eller databasen.

BrainCool har deltagit i TTM 2 med en begränsad substudie med cirka 40 patienter där fokus har varit att initiera kylning med RhinoChill® redan på akuten. När patienten därefter överförs till IVA har BrainCool Systems använts för den fortsatta nedkylningen. Resultaten av denna substudie kommer inte presenteras i morgon utan blir föremål för vidare analys där bolagets BrainCell-koncept, dvs kombinationen RhinoChill® och BrainCools Systems, jämförs med enbart behandling på IVA.

De övergripande resultaten från TTM 2-studien är därför mindre relevanta för BrainCool och dess koncept BrainCell. BrainCell fokuserar på tidig nedkylning, helst redan i ambulans, för att erhålla bästa möjliga effekt. Det handlar om tid från hjärtstopp till behandling och tid för att nå måltemperatur. I föregångaren TTM 1-studien var medeltiden för att uppnå måltemperatur 720 min, dvs tolv (12) timmar. Det kan jämföras med RhinoChill® i Princess-studien där måltemperaturen nåddes efter 101 minuter, och även kontrollgruppen i Princess med enbart kylning på IVA nåddes inom 181 minuter, dvs tre timmar. Tiden att initiera behandling och nå måltemperatur är centralt för resultatet av behandlingen, enligt BrainCool.

American Heart Association (AHA) publicerade så sent som i höstas nya riktlinjer som rekommenderar tidig kylning vid hjärtstopp.

  • Vår samlade bedömning är att studieresultaten oavsett utfall inte kommer påverka riktlinjer i USA eller Europa, säger Martin Waleij, VD för BrainCool.

BrainCool kommer att kommentera resultaten av studien torsdagen den 17 juni före öppningen av handel på Spotlight markets. Den kliniska studien TTM 2 presenteras digitalt onsdag den 16 juni kl 20.15-22.00 UCT på: Home (criticalcarereviews.com).

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.