World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2021.04.01 - 2021.06.30

2021-08-26

Resultat i korthet

               

Koncernens nyckeltal (tkr) 2021.04.01- 2020.04.01- 2021.01.01- 2020.01.01- 2020.01.01-
2021.06.30 2020.06.30 2021.06.30 2020.06.30 2020.12.31
Nettoomsättning 2 239 1 730 3 843 3 790 7 032
Summa rörelseintäkter 7 205 4 186 14 221 7 723 18 125
Resultat efter finansiella poster -8 222 - 7 645 -15 341 -19 342 - 37 304
Av- och nedskrivningar av materiella & -1 147 - 1 219 -2 089 - 2 433 -4 917
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 19 559 1 039 19 559 1 039 12 024
Resultat per aktie (kr) -0,13 -0,15 -0,25 -0,39 -0,68

 

Moderbolagets nyckeltal (tkr) 2021.04.01- 2020.04.01- 2021.01.01- 2020.01.01- 2020.01.01-
2021.06.30 2020.06.30 2021.06.30 2020.06.30 2020.12.31
Nettoomsättning 2 393 1 442 3 902 3 436 8 996
Summa rörelseintäkter 7 359 3 899 14 279 7 369 18 918
Resultat efter finansiella poster -8 447 -7 645 -15 510 -19 342 -37 304
Av- och nedskrivningar av materiella & -1 147 -1 219 -2 089 -2 433 -4 884
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 19 258 1 19 258 1 9 519
Resultat per aktie (kr) -0,14 -0,15 -0,25 -0,39 -0,68

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.