World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller ny order om två IQool[™] System från ett nytt sjukhus inom Intermountain Healthcare

2021-08-31

BrainCool har erhållit en ny order för IQool System från ett nytt sjukhus i Utah som tillhör sjukhusgruppen Intermountain Healthcare. Sjukhuset har beställt två system med beräknad leverans och installation i september, motsvarande ett ordervärde på ca 500 000 SEK. BrainCool har hittills levererat nio IQool System till tre andra sjukhus inom Intermountain Healthcare-gruppen.

VD Martin Waleij kommenterar:

-Vi har fått den nya beställningen utan en föregående utvärdering av systemet. Det är ett tydligt kvitto på att Intermountain Healthcare är nöjda med IQool System och dess prestanda samt att IQool kan hävda sig väl i konkurrensen.

Intermountain Healthcare har totalt 22 sjukhus i USA, varav BrainCool nu har fyra på kundlistan med totalt elva system. BrainCool levererar utöver själva systemen även engångsartiklar. Förbrukningen av engångsartiklar stiger i takt med att utnyttjandegraden av installerade system stiger. BrainCool har goda förhoppningar om ett fortsatt och utökat samt fördjupat samarbete med Intermountain Healthcare.

Varumärket IQool System som marknadsförs i USA motsvaras av varumärket BrainCool System på övriga marknader.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 08:45 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.