World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool har erhållit patentgodkännande för Cooral[®][ ]System i USA och Kanada

2021-08-31

BrainCool AB (publ) har nu erhållit patentgodkännande för Cooral® System i USA respektive Kanada. Cooral® System är en ny unik medicinteknisk produkt som motverkar oral mukosit (OM) som är en allvarlig biverkan vid olika typer av cancerbehandling.

-  Vi har nu fått patent på Cooral® System på de viktigaste marknaderna som EU, USA, Kina, Japan och Kanada. Vi har även fått marknadsgodkännande för Cooral® i EU och inväntar ett sådant godkännande i bland annat USA, säger Martin Waleij, VD för BrainCool.

I avvaktan på marknadsgodkännande fokuserar BrainCool på förberedelser kring marknadslansering av Cooral® på olika marknader där den amerikanska marknaden är prioriterad. I USA fortskrider även processen kring automatisk försäkringsersättning vid ett marknadsgodkännande.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.