World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool har erhållit en ny order för leverans av tjugo (20) BrainCool[™] Systems

2021-09-08

Marknaden i Sydkorea utvecklas mycket väl för bolagets partner och distributör i landet, KCP Medical. BrainCool har erhållit en ny order om 20 system. Ordern är på närmare 4 miljoner SEK och de första produkterna kommer att levereras under det fjärde kvartalet.

KPC Medicals order bekräftar det stora intresset för produkten på marknaden, såväl för behandling av patienter med neurologisk feber som vid hjärtstopp, säger Martin Waleij, VD för Braincool AB.

BrainCool erhöll i januari 2020 besked från det sydkoreanska hälsodepartementet om beviljad försäkringsersättning på 1 260 dollar per behandling med BrainCool™ System. Detta besked och den nya beställningen bekräftar att BrainCool System således är ett ’High Quality system’ inom TTM på den starkt växande marknaden, i konkurrens med de ledande aktörerna.

Bolaget arbetar nu i nära samarbete med KCP avseende marknadsregistrering och "reimbursement" strategier av produkten RhinoChill, med målsättningen att produkten skall godkännas under 2022.

Genom att etablera BrainCell-konceptet i Sydkorea skapar vi mycket goda förutsättningar att bli marknadsledare på denna banbrytande marknad inom TTM behandling, avslutar Martin Waleij.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-08 10:15 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.