World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 0,420 msek

2021-09-10

151 924 aktier tecknades under inlösenperioden av BRAIN TO 3, 24 augusti – 7 september 2021, vilket innebär en teckningsgrad om 22,94 %.

De nytecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket inom kort. Antalet aktier kommer efter ökning att uppgå till 64 718 517st. Bolagets aktiekapital ökar med 6 836,58 sek till 2 912 333 sek.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.